//
mobiili, seminaarit, tiedonhallinta, verkkopalvelut

Online11: Mobiili tuli jo, osa 1

Sessiosta on blogannut osuvasti Päivi Jokitalo (Ubiikki mobiili, Löykkiön kirjastossa tapahtuu). Tilaisuuden järjestelytoimikunnan pj Stephen Dalen mukaan mobilisoitumisen avainasioita on sovellusten merki­tyksen kasvu eli mobiilipalveluita tullaan käyttämään yhä enemmän erilaisten pikkusovellusten välityksellä. Toinen avainasia on käyttäjälähtöisyys (edelleenkin).

Paul Golding havainnollisti esityksessään Tour of the Mobile Ecosystem mobilisoitumiskehitystä. Palvelujen käyttö mobiililaitteiden kautta yleistyy nopeasti. Mobiililaitteiden ja -sovellusten muo­dostamasta ekosysteemistä on tulossa tärkein alusta informaation kuluttajille ja tuottajille.

Golding hahmotti erilaisin tunnusluvuin mobilitoitumiskehitystä. Viime vuonna lähetettiin n. 6 triljoonaa tekstiviestiä

 • mikä tarkoittaa keskimäärin 200 000 viestiä sekunnissa
 • 32 %:ia aikuisista suosii tekstiä
 • tutkimusten mukaan nuoret lähettävät tai vastaanottavat keskimäärin 3 339 viestiä per kuukausi
 • kännykkää katsotaan 150 kertaa päivässä, mikä tarkoittaa keskimäärin kerran joka 6,5 minuutti.

Mobiili onkin Goldingin tulkinnan mukaan käyttäjän informaatiokokemuksen ytimessä: mobiililaitteet ku­ten kännykät ovat kuluttajille yhä tärkeämpiä välineitä tiedon hakemiseen.

Isossa-Britanniassa kuluttajatutkimusten mukaan tärkeimmät mobiililaittein käytetyt sivustot ovat

 • Google Maps
 • Yahoo Weather
 • Facebook
 • Google Mobile eli Google Search
 • eBay.

Toimijoiden keskinäinen tasapaino mobiilimaailmassa on muuttunut. Vaikka tässä ympäristössä rahan tekevät suurimmaksi osaksi teleoperaattorit, on teleoperaattorien painoarvo Goldingin mu­kaan vähentynyt ja sovelluskehittäjien painoarvo noussut.

Sovelluskehittäjät ovat erittäin vaikutusvaltaisia siinä, missä ja mitä sovelluksia käytetään. Infor­maatiokokemus onkin nyt suurimmaksi osaksi kehittäjien käsissä. Muutokseen on vaikuttanut muun muassa sovellusten yleistyminen ja älypuhelimien määrän kasvu. Mobiilisovellusten määrä on kasvanut hurjasti ja tekstaamisesta ja puhumisesta ollaan siirrytty muunkinlaiseen te­kemiseen, ja tämä tekeminen näyttää tapahtuvan yhä suuremmassa määrin älypuhelinten kautta. Älypuhelinmarkkinoilla Isossa-Britanniassa on tapahtunut 35 %:n kasvu. Ennusteena on 80 %:n kasvu vuoteen 2013 mennessä.

Mobiilipalveluiden ja -laitteiden muodostaman ekosysteemin perustan muodostavat pilvipalvelut ja suuret datamassat, joihin viitataan big data -termillä. Palveluiden tarjonnassa ja kuluttamisessa ohjelmisto- ja alustapalveluiden (SaaS ja PaaS) merkitys kasvaa. Käyttäjäkokemus tulee Gold­ingin ennusteen mukaan rakentumaan HTML5:n, Androidin ja iOS 4:n varaan. Koko ekosystee­min päällä ovat lopulta monenlaiset käyttötarkoitukset, kuten sosiaalisuus, media, pelaaminen.

Mobiililaite itsessäänkin käy läpi jatkuvaa evoluutiota. Kyse alkaa olla eräässä mielessä tieto­koneesta, joka sensoroi ympäristöään. Osa mobiililaitteista voi esimerkiksi mitata ympäröivää lämpötilaa tai käyttäjän ääntä ja tehdä tulkintoja käyttäjän mielentilasta (Hey Loser, You Can’t Hide From Darpa’s ‘Social Interaction’ Sensors, Wired; Get Some Therapy From An App That Reads Your Feelings Through Your Voice, Co.Exist). Kehitys näkyy myös Googlen Goggles-palvelussa, jossa tiedonhakuja tehdään kuvien perusteella. Facebookiin on puo­lestaan tullut kasvojen tunnistustoiminnallisuus.

Lopputulos on Goldingin tulkinnan mukaan se, että kännykät alkavat ymmärtää ns. ympäröivän maailman päälle ja syntyy vuorovaikutusta laitteen ja muun maailman välillä. Käytännön esi­merkkejä ovat

 • elektroniset lukot, jotka toimivat kännyköiden avulla
 • maksupalvelut, joissa voi maksaa kännykän välityksellä. Tähän suuntaan mobiililaitteita vie muun muassa NFC-standardiin perustuva lähitunnistusteknologia, joka mahdollistaa teknologiaa tukevan älypuhelimen käyttämisen maksamiseen
 • kännykän muuttuminen monitorointivälineeksi, joka voi havainnoida käyttäjänsä fysiolo­gista tilaa ja ennustaa stressitasoa, terveydentilaa ja antaa suosituksia, kuinka käyttäjän olisi hyvä toimia. Kontekstuaalisuuden ja räätälöitävyyden merkitys kasvavat. Informaatio voidaan yhä enemmän räätälöidä käyttäjän tarpeiden mukaan ja tilannekohtaisesti. Lisäys 14.1.2012: Käyttäjän tunnetiloja analysoivista kännyköistä uutisoi muun muassa Tekniikka & talous, Oletko vihainen, hilpeä vai surullinen? Puhelin tietää.

Näissä esimerkeissä on kyse lähinnä siitä, että mobiililaite puhuu maailmalle. Esineiden Internet (Internet of things) on puolestaan tuosta piirun verran pidemmälle menevä teknologinen ympä­ristö. Lopputuloksena laitteiden keskinäinen tiedonvaihto/kommunikointi lisääntyy. Goldingin rei­pas ennuste oli se, että vuoteen 2020 mennessä tullaan yhdistämään yhteiseen kommuni­kointiverkostoon kaikki ne laitteet, jotka voivat jotenkin hyötyä yhteyksistä toisiinsa.

Mobiilipuheenvuorossaan Paul Golding sivusi myös big data -ilmiötä. Golding näki, että il­miössä tulee korostumaan lisäarvon repiminen valtavasta datamassasta. Olennaista ilmiössä on se, että normaali sovelluksille liian isoja data­varantoja analysoidaan tähän työhön sopivin välinein siten, että lopputuloksena on tästä va­rannosta johdettua reaaliaikaista informaatio­virtaa. Tapahtumassa näyttää olevan siirtymä reaaliaikaisesta webistä (real time web) kohti oikea-aikaista webiä (right time web). Ihanteel­lisessa tilanteessa ihminen saa tarpeellisen in­formaation oikeassa kontekstissa oikea-aikai­sesti.

Kehitys johtaa eräänlaiseen pilvitietoisuuteen (cloud cognition). Esimerkkinä ovat älypuhelinten karttasovellukset, jotka käytännössä monitoroivat koko ajan kännykän omistajan fyysistä sijaintia ja välittävät sijaintitiedon karttapalveluntarjoajan datavarantoon. Karttasovelluksen käyttäjien si­jaintitiedot yhteenlaskien karttapalvelu voi antaa arvioita kullekin sovelluksen käyttäjälle esimer­kiksi siitä, missä reitin varrella voi alkaa olla liikennesumaa.

Mainokset

Keskustelu

Trackbacks/Pingbacks

 1. Päivitysilmoitus: Online Information 2011 « Sorvipenkki - 21.12.2011

 2. Päivitysilmoitus: Rajapinnoista - Sorvipenkki : blogi - 14.03.2015

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: