//
Juttuarkisto

data

This tag is associated with 8 posts

Datakuratointi ja kirjastot

The role of libraries in data curation, access and preservation : an international perspective -sessiossa kelattiin läpi, mitä e-tieteelle ja datanhallinnalle kuuluu kirjastoalan näkökulmasta. Laskennallisen tieteen työkalujen yleistyessä on keskusteluissa nousemassa esiin kysymys siitä, kuinka hallinnoida dataa (storing and retrieving). Session puheenvuoroissa kirjastoilla nähtiin oma roolinsa tuossa työssä (ks. esim. Susan Reilly, The role of … Lue loppuun

SIP-Creator-mappaustyökalu

Delving-yrityksen edustaja Gerald de Jong esitteli CIDOC 2012 -konferenssissa yrityksen rakentamaa SIP-Creator-sovellusta. SIP on tässä tapauksessa lyhennys nimestä Submission Information Package. Sovellus on avoimen lähdekoodin työkalu datan mappaukseen formaatista toiseen. Tavoitteena yrityksellä on ollut helpottaa datanmuuntoprosesseja erityisesti Europeanaa silmällä pitäen: Europeanaan tuotavia metadatalähteitä on 170+ ja datanmuuntoprosesseja tehdään useista formaateista (kuten LIDO ja EAD) Europeanan … Lue loppuun

Kirjaston avoin data -seminaari helmikuussa

Helmikuussa on tarjolla erinomaisen kiinnostava seminaari avoimesta datasta Jyväskylän kaupunginkirjastossa. Vastauksia haetaan kolmeen kysymykseen: Mitä kaikkea dataa kirjastoilla on? Mitä sovelluskohteita tälle datalle voisi olla kirjastoissa ja niiden ulopuolella? Miten kirjastojen datan avaamisessa kannattaa konkreettisesti edetä? Tilaisuus on kirjastoalan ammattilaisille kirjastojen tietojärjestelmien ja datan toimittajille kirjastomaailman ulkopuolisille kirjastodatasta kiinnostuneille ihmisille. Tarkempi ohjelma löytyy täältä: http://www.mahdollista.fi/16-2-2012-kirjaston-avoin-data-seminaari/

Online11: Semanttinen web, linkitetty data

Siinä missä IBM on pitänyt esillä big data -ajattelua, on Talis-yritys toiminut aktiivisesti semanttisen webin puolella. Taliksen edustajan Richard Wallisin vetämässä sessiossa pyrittiin hahmottamaan, miten linkitetty data ja semanttinen web voivat vastata big data -aikakauden haasteisiin. Wallis availi osaltaan, mitä big data tarkoittaa. Dataa syntyy nyt kutakuinkin 1,8 zettatavua (zettabytes). Vuonna 2015 dataa ennustetaan syntyvän … Lue loppuun

Kirjastoverkkopäivät 2011: Anders Söderbäck, Open data or one big silo?

Yksi kiinnostavimpia esityksiä Kirjastoverkkopäivillä. Hyvin pitkälle sama esitys kuin tämä http://library.web.cern.ch/library/ailis/pdf/Anders_S.pdf Open data or one big silo? -esityksessään Söderbäck kävi läpi lyhyesti kirjastodatan historiaa ja datan tulevaisuutta. Söderbäck petasi esitystään määrittelemällä kirjastoa ja mikä kirjastossa on olennaista hänelle. Lähtökohtana hänellä oli Wikipedian library-artikkeli ja siinä virke A library is a collection of sources, resources, and … Lue loppuun

Tiedonlouhinnasta

Datanlouhinta eli tiedonlouhinta on Wikipedian (data mining) mukaan tietojenkäsittelytieteen yksi haara. Tilastollinen tekniikka, jonka menetelmin kaivetaan isoista datajoukoista (data sets) esiin asioiden välisiä yhteyksiä, kuten käyttäytymis- ja toimintamalleja. Louhintamenetelminä hyödynnetään muun muassa tilastotieteen ja keinoälyn menetelmiä. Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Wallis, The Semantic Web and Libraries : A Linked Data Journey

Esityksen diat: Richard Wallis, The Semantic Web and Libraries : A Linked Data Journey Talis-yhtiön puhemies Richard Wallis puhui semanttisesta webistä ja mitä se voi tarkoittaa kirjastoille. Eräs semanttisen webin puolella toimiva yritys, jossa Talis on mukana, on uberclic.org. Uberclic.org on palvelu, joka keskittää useiden eri datalähteiden sisältöjä. Yhden palvelun kautta on haettavissa dataa eri … Lue loppuun

Kirjastodatan hyödyntäminen muiden verkkopalvelujen kehittämisessä

John Mark Ockerbloom antaa kiinnostavan esimerkin, kuinka kirjaston julkaisemaa dataa voidaan hyödyntää muiden verkkopalvelujen kehittämisessä. Ockerbloom kertoo blogissaan (Making discover smarter with open data, 5/2010, Everybody’s Libraries), kuinka hän hyödynsi Kongressin kirjaston julkaisemaa Library of Congress Subject Headings -luetteloa The Online Books Page -palvelunsa hakutoimintojen kehittämisessä. Ockerbloom rakensi Kongressin kirjaston asiasanaluettelon pohjalta oman varkkopalvelunsa aihekartat … Lue loppuun