//
Juttuarkisto

Kansallinen yhteisluettelo

This tag is associated with 10 posts

Kungliga Biblioteket avaa yhteisluettelon kehittämisympäristöä

Joulukuussa Kungliga Biblioteket kirjoitti suunnitelmistaan vaihtaa Voyager: KB otti tavoitteekseen kehittää oma järjestelmänsä. Projekti on edennyt ja nyt Kungliga Biblioteket ilmoitti julkaisevansa avoimesti ohjelmistovarantoja, joita he käyttävät yhteisluettelon kehittämiseen. Avaaminen koskee tässä vaiheessa Libris XL -taustaosaa (katalogbackend) ja Kitin -luettelointisovellusta. Tarjolla ei ole vielä valmiita sovelluksia, sillä kehittämisprojekti on aluillaan. Tavaraa tuodaan tarjolle sitä mukaa … Lue loppuun

Kansallisesta metatietovarannosta

ELYn järjestelmäpäivissä Laila Heinemann ja Nina Hyvönen antoivat katsauksen, mitä tapahtuu metatietovarantoprojektin suhteen. Tavoitteena on edelleen muun muassa luoda metatiedon tuotannolle uusi keskitetty työskentely- ja toimintaympäristö tehostaa kuvailuprosessia kirjastoissa metatiedon esittäminen asiakkaille eri käyttöliittymissä. Hanke jakaantuu alahankkeisiin ja siihen kytkeytyy erilaisia muita projekteja. Taustalla vaikuttavat muun muassa UKJ (Uusi kirjastojärjestelmä), KDK (Kansallinen digitaalinen kirjasto), VIAF … Lue loppuun

Ruotsin yhteisluetteloprojektista kuuluu: Ny katalog

”Vi får allt större mängder data och högre krav på flexibilitet vad gäller format gör att vi idag står inför långt större utmaningar än Voyager klarar av att hantera. Även om vi genom åren kunnat omgärda systemet med lager på lager av egenutvecklad funktionalitet är själva kärnan, Voyager, idag hopplöst förlegad. Det betyder å andra sidan att många ”backend-komponenter” inte kommer att behöva bytas ut. Ett annat intressant område är möjligheten att kunna skapa specialsydda gränssnitt för olika situationer och materialtyper. Vi ersätter således inte Voyager med något likadant, vi bygger något bättre.” Lue loppuun

Ruotsin kansallinen yhteisluettelo: väliraportti Folkpost på tre sekunder!

Kungliga biblioteket julkaisi raportin, joka käy läpi ruotsalaisten yleisten kirjastojen mukaan tuloa LIBRIS-yhteisluetteloon. Ajankohtainen raportti esittelee yleisten kirjastojen odotuksia ja tarpeita yhteisluettelon suhteen. Raportti käy hieman läpi, millaisia mahdollisuuksia yhteisluettelo voi tarjota. Lue loppuun

Kansallinen yhteisluettelo Ruotsissa

Ruotsin kansalliskirjaston LIBRIS-yksikön blogissa kerrotaan yhteisluettelotyöryhmän kokoontuneen ensimmäistä kertaa pohtimaan muun muassa luettelointia koskevia kysymyksiä (Nu har vi tagit ett steg till mot en nationell katalog). Tutunoloisia kysymyksiä, kuten ketkä voivat luetteloida LIBRIS-luetteloon millä tasolla on luetteloitava, jotta tietueet ovat riittävän käytettäviä. Työryhmän pohdintoja luvataan julkaista blogissa piakkoin.

Verkkokirjastopäivät: kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena

ELY-keskuksen järjestämässä Verkkokirjastopäivässä 7.10.2010. Nina Hyvönen kertoi yhteisluettelo-hankkeen nykytilanteesta ja mistä yhteisluettelossa on kyse. Kansallinen yhteisluettelo tulee sisältämään bibliografista dataa. Perustana tulisi olemaan LINDA. Yhteisluettelo on kirjastojen luettelointiyhteistyölle konkreettinen työ- ja toimintaympäristö, yhteisluettelo mahdollistaa sen, että kirjasto voi hyödyntää muiden kirjastojen tekemää työtä auttaa vähentämään päällekkäisyyksiä helpottaa luettelointikäytäntöjen uudistamista, esimerkiksi siirtymää FRBR-lähtöiseen luettelointiin lisää yhteisöllisyyttä … Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Injac, ”Bibliography of Serbia : free online edition”

Esityksen abstrakti: Vesna Injac, Bibliography of Serbia : free online edition. Injac esitteli Serbian bibliografiaa. Pohjana on Serbian yhteisluettelo (COBIB.SR), joka käyttää slovenialaista COBISS-järjestelmää ja formaatti on COMARC. Yhteisluettelo sisältää 2,5 miljoonaa tietuetta ja mukana on 140 serbialaista kirjastoa. Edustettuna ovat kaikki kirjastosektorit. Tietueita vaihdetaan muiden COBISS-järjestelmän käyttäjien kanssa. Teoksen luettelointi tehdään kerran yhteisluetteloon, josta … Lue loppuun

Yhteisluettelohankkeen eteneminen Ruotsissa

Kungliga Bibliotekin blogissa kerrotaan kuulumisia sikäläiselle kansalliselle yhteisluettelolle. Ruotsissa suurimmat, bibliografista metadataa sisältävät tietokannat ovat KB:n ylläpitämä ja valtaosin tieteellisten kirjastojen dataa sisältävä Libris ja BTJ:n ylläpitämä, yleisten kirjastojen dataa sisältävä Burk. Kungliga Bibliotek ja BTJ ovat keskustelleet yhteisluettelosta ja tämänhetkinen tilanne näyttää tiivistetysti tältä BTJ ja KB ovat halukkaita luomaan kansallisen yhteisluettelon ja yhteisluettelo … Lue loppuun

Yhteisluetteloraportti julkaistu

Nina Hyvösen ja minun kirjoittama yhteisluetteloraportti on nyt julkaistu Kansalliskirjaston sivulla: Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa -selvitys julkaistu

Kirjastopäivät 2009: MARC21 ja kansallinen yhteisluettelo

Kirjastopäivillä oli pari tietoiskua MARC21:stä. Kansalliskirjastosta formaattia esitteli Ulla Ikäheimo. Tietolinja 1/2009 käsitellään myös formaattia. Ulla Ikäheimo kertoi esityksessään myös kansallisesta yhteisluettelosta. Ikäheimo luetteli formaattivaihdon hyviksi puoliksi sen, että luettelointikäytäntöjä ja bibliografista kontrollia saataisiin yhdenmukaisemmaksi formaatti luo perustaa kirjastojen verkostoitumiselle formaatti on joustava, mukautuva MARC21:n myötä poimintaluettelointi kansainvälisistä tietokannoista helpottuu, mikä hyödyttänee eniten tieteellisiä kirjastoja. … Lue loppuun