//
Juttuarkisto

Kansalliskirjasto

This tag is associated with 7 posts

Kansallisesta metatietovarannosta

ELYn järjestelmäpäivissä Laila Heinemann ja Nina Hyvönen antoivat katsauksen, mitä tapahtuu metatietovarantoprojektin suhteen. Tavoitteena on edelleen muun muassa luoda metatiedon tuotannolle uusi keskitetty työskentely- ja toimintaympäristö tehostaa kuvailuprosessia kirjastoissa metatiedon esittäminen asiakkaille eri käyttöliittymissä. Hanke jakaantuu alahankkeisiin ja siihen kytkeytyy erilaisia muita projekteja. Taustalla vaikuttavat muun muassa UKJ (Uusi kirjastojärjestelmä), KDK (Kansallinen digitaalinen kirjasto), VIAF … Lue loppuun

ELY:n järjestelmäpäivistä

ELYn järjestämän järjestelmäpäiväkiertueen ensimmäiset sessiot on pidetty Helsingissä ja Lappeenrannassa. Päivien teemoja olivat järjestelmien merkitys osana kirjastoalan työprosesseja ja aineistojen muuttuminen digitaaliseksi valtakunnallinen – alueellinen – paikallinen -teema: mitä asioita kannattaa tehdä paikallisesti/alueellisesti/valtakunnallisesti. Hyviä päiviä molemmat. Paradigman muutos mainittiin eikä se kuulostanut seminaaripuheelta. Näkyvissä oli selkeä halu ottaa järjestelmätilanne enemmän omaan hallintaan. Katsaus kokonaisuuteen Minna … Lue loppuun

Verkkokirjastopäivät: kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena

ELY-keskuksen järjestämässä Verkkokirjastopäivässä 7.10.2010. Nina Hyvönen kertoi yhteisluettelo-hankkeen nykytilanteesta ja mistä yhteisluettelossa on kyse. Kansallinen yhteisluettelo tulee sisältämään bibliografista dataa. Perustana tulisi olemaan LINDA. Yhteisluettelo on kirjastojen luettelointiyhteistyölle konkreettinen työ- ja toimintaympäristö, yhteisluettelo mahdollistaa sen, että kirjasto voi hyödyntää muiden kirjastojen tekemää työtä auttaa vähentämään päällekkäisyyksiä helpottaa luettelointikäytäntöjen uudistamista, esimerkiksi siirtymää FRBR-lähtöiseen luettelointiin lisää yhteisöllisyyttä … Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Nandzik, CONTENTUS – Towards Semantic Multimedia Libraries

Esityksen abstrakti: Jan Nandzik, CONTENTUS – Towards Semantic Multimedia Libraries CONTENTUS on tutkimus- ja teknologiaprojekti, jota vetää Saksan kansalliskirjasto. Projektin tavoitteena on tarjota välineitä, joiden avulla voidaan hyödyntää verkossa useiden kulttuurikokoelmien tarjontaa. Projektissa pyritään hyödyntämään semanttisen webin tarjoamia mahdollisuuksia ja avaamaan aineistoja semanttiselle haulle. Lopputuloksena syntyy infrastruktuuri, jonka avulla kulttuuriorganisaatiot voivat tehostaa muun muassa sähköisten … Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Svensson, Jahns, PDF, CSV, RSS and other Acronyms

Esityksen abstrakti: Lars G. Svensson, Yvonne Jahns: PDF, CSV, RSS and other Acronyms: Redefining the Bibliographic Services in the German National Library Saksan kansalliskirjasto siirsi tammikuussa 2010 palvelujaan yhä enemmän verkkoon: kansalliskirjasto korvasi kansallisbibliografiansa paperi- ja CD-ROM-version verkon kautta saatavilla olevalla versiolla (Katalog der Deutschen Nationalbibliothek). Tavoitteena on kehittää verkon kautta saatavilla olevaan kansallisbibliografiaan erilaisia … Lue loppuun

Maakuntien asiantuntijaryhmän tapaaminen: KDK ja asiakasliittymä

Jukka Pennanen kertoi KDK:n asiakasliittymän tämänhetkisestä tilanteesta. Muutama kirjoitus aiheesta. Asiakasliittymään voidaan räätälöidä paikallisia näkymiä eri organisaatioissa tai kimpoissa. Paikallisten näkymien lisäksi on yksi kansallinen näkymä. Asiakasliittymässä voidaan muun muassa tehdä hakuja taustajärjestelmiin. Hakutulokset tuodaan taustajärjestelmistä asiakasliittymään uusia ja varata kirjastoaineistoja. Paikalliset järjestelmät ovat taustajärjestelmiä asiakasliittymille sisältävät primaarin metadatan. KDK KDK:n ja yhteisluettelon suhde: KDK … Lue loppuun

Yhteisluetteloraportti julkaistu

Nina Hyvösen ja minun kirjoittama yhteisluetteloraportti on nyt julkaistu Kansalliskirjaston sivulla: Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa -selvitys julkaistu