//
Juttuarkisto

Kirjastopäivät

This tag is associated with 6 posts

Kirjastopäivät 2011: Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmistä

Oulun Kirjastopäivillä 2011 (8.6.) sain pitää 15 minuutin esityksen avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmistä. Ristiriitainen, intohimojakin herättävä aihe eli just sopiva aihe. Järjestäjiltä oli hyvä veto pyytää esitys myös Hailuodon kirjastosta Kari Blomsterilta, joka on vastannut Hailuodon kirjaston Koha-projektista ja toi käytännön kokemusta aiheeseen. Esitykseni perustuu artikkeleihin, tapausselostuksiin ja puolenkymmeneen sähköpostihaastatteluun. Lähdemateriaalien osalta suosittelen erityisesti julkaisua OCLC … Lue loppuun

Kirjastopäivät 2009: Kansallisen kirjastopolitiikan lähivuosien painoalueet

Hannu Sulin kertoi OPM:n näkemyksistä kirjastopolitiikan suhteen. Hän aloitti katsauksella kirjastoalan virstanpylväisiin. Vuoden 1928 kirjastolaissa määriteltiin, että kunnallisten kirjastojen on tarjottava kirjallisuutta ja henkilöstöpalveluja kansalaisille kansan sivistyksen kohottamiseksi ja itseopiskelun edistamiseksi. Vuoden 1961 kirjastolaki ja kattava valtionrahoitus loivat perustan nykyiselle kirjastoverkollemme. Tätä voi pitää kirjastojen kultakautena. Vuoden 1998 kirjastolaissa säädettiin kuntien tehtäväksi järjestää väestön tarvitsemat … Lue loppuun

Kirjastopäivät 2009: kirjastokonsepteista

Lämsä, Kari: Kirjasto 10 Muutamia faktoja erilaisia yhteistyökuvioita muun muassa musiikkiopistojen kanssa kävijöitä on kolme kertaa enemmän kuin Kiasmassa 60 % kirjaston käyttäjistä on 15 – 30 -vuotiaita 60 % kirjaston käyttäjistä on miehiä. Suurimmalla osalla (80 %) henkilökunnasta on kirjastoalan koulutus: tärkeänä pidetään sitä, että kehitystyö on kirjastovetoista. Palvelukonseptiin liittyviä juttuja: kympissä haluttiin muuttua … Lue loppuun

Kirjastopäivät 2009: MARC21 ja kansallinen yhteisluettelo

Kirjastopäivillä oli pari tietoiskua MARC21:stä. Kansalliskirjastosta formaattia esitteli Ulla Ikäheimo. Tietolinja 1/2009 käsitellään myös formaattia. Ulla Ikäheimo kertoi esityksessään myös kansallisesta yhteisluettelosta. Ikäheimo luetteli formaattivaihdon hyviksi puoliksi sen, että luettelointikäytäntöjä ja bibliografista kontrollia saataisiin yhdenmukaisemmaksi formaatti luo perustaa kirjastojen verkostoitumiselle formaatti on joustava, mukautuva MARC21:n myötä poimintaluettelointi kansainvälisistä tietokannoista helpottuu, mikä hyödyttänee eniten tieteellisiä kirjastoja. … Lue loppuun

Kirjastopäivät 2009: Tila viestii

Tila viestii -sektiossa esiteltiin Helsingin kaupunginkirjaston konseptinuudistusta ja Turun kaupunginkirjaston tilasuunnittelua. Helsingissä suunnittelutoimisto 6. kerros on luonnostellut uudenlaista kirjastokonseptia, jota kokeillaan Oulunkylän kirjastossa. Maija Berndtson kertoi konseptin muodostuvan tilasta ja palvelusta. Tilauudistus ei sinällään riitä, vaan lisäksi tarvitaan palvelunuudistamista. Hänen mukaansa konseptiajattelussa ei ole sinällään mitään uutta; aikaisemmin konsepteista ei ole vain puhuttu. Yksi konseptin … Lue loppuun

Kirjastopäivät 2009: Thorhauge, The new library : from access to enabling

Tämän vuoden Kirjastopäivillä oli yhtenä puhujana Jens Thorhauge, joka kertoi Tanskan kirjastolaitoksen kehityssuunnitelmista. Esityksestä löytyy Kirjastoseuran sivuilta Tuula Haaviston teksti Tanskalaiset ovat tehneet sen jo. Thorhaugenin mukaan meillä ja tanskalaisilla ovat samat haasteet globalisaatio digitalisaatio digitaalinen kuilu. Kirjastoalan kehitystä Thorhaugen hahmotti vertauskuvalla muutosten aalloista. Ensimmäisessä aallossa siirryimme korttiluetteloista tietokantoihin. Toisessa aallossa tulivat Internet ja digitaalinen … Lue loppuun