//
Juttuarkisto

online11

This tag is associated with 14 posts

Online11: Loppuaatokset

Projekteissa nousi esiin keveys ja nopea liikkeellelähtö. Vaikka tavoitteena on tietenkin priimaluokan lopputuote, useammassa esityksessä todettiin, että liikkeelle kannattaa lähteä kevyesti, pienimuotoisella pilotoinnilla, josta saaduilla kokemuksilla projektia korjataan tarpeen mukaan. Konferenssissa ei sinällään mitään mullistavaa keksitty. Ennemminkin kyse oli siitä, että esityksissä vahvistettiin jo olemassa olevia trendejä ja ajatuksia siitä, mihin suuntaan meidän tulisi kehittää … Lue loppuun

Online11: Ison-Britannian KAMut remontissa

Isossa-Britanniassa on tehty monenlaista määritystyötä datan tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Yksi näistä on Joint Information Systems Committeen (JISC) organisoima Resource Discovery Taskforce (RDTF) -työryhmä, joka on määritellyt suuntaviivoja, miten Ison-Britannian kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAMujen) infrastruktuuria tulisi kehittää. Työryhmän visiossa perusideana on se, että muistiorganisaatiot tulee tarjota helppo, joustava ja jatkuva pääsy sisältöihin ja palveluihin. Tärkeää on, … Lue loppuun

Online11: Semanttinen web ja The Press Association

Toinen mielenkiintoinen käytännön esimerkki tuli The Press Associationilta. Jarred McGinnis esitteli kustantamon tekemää semantointityötä. Kustantamon haasteena on ollut sisältömäärän suuruus sisällöntuotannon nopeus sisältövarantojen määrä: sisältöjä säilytetään eri siiloissa ja formaateissa saada lisäarvoa tuottamistaan sisällöistään tarve yhdistää (mashup) erityyppisiä sisältöjä (pääkirjoituksia, videoklippejä, kuvia, leipätekstiä, listauksia jne). Kustannustehokkuuden lisäksiThe Press Association tavoitteli sisältöjen joustavampaa räätälöintiä eri tarpeisiin: … Lue loppuun

Online11: Datan avausta ja semantointia

Isossa-Britanniassa on avoin data -liikkeen myötä kasvanut paine lisätä julkisin varoin tuotetun datan hyödynnettävyyttä. British Libraryn (BL) edustaja Neil Wilson heitti McKinsey Global Institute arvion, jonka mukaan Euroopan valtioiden julkiset sektorit voivat saada datansa avaamisesta vuositasolla lisäarvoa 250 biljoonaa puntaa (Henke et al. 2011, 65). Metadatansa avaamisella BL halusi siirtyä teoriasta käytäntöön. Tavoitteena kirjastolla oli … Lue loppuun

Online11: Semanttinen web, linkitetty data

Siinä missä IBM on pitänyt esillä big data -ajattelua, on Talis-yritys toiminut aktiivisesti semanttisen webin puolella. Taliksen edustajan Richard Wallisin vetämässä sessiossa pyrittiin hahmottamaan, miten linkitetty data ja semanttinen web voivat vastata big data -aikakauden haasteisiin. Wallis availi osaltaan, mitä big data tarkoittaa. Dataa syntyy nyt kutakuinkin 1,8 zettatavua (zettabytes). Vuonna 2015 dataa ennustetaan syntyvän … Lue loppuun

Online11: Big data

Big data -sessiota pohjusti jo ensimmäisenä päivänä konferenssin pj Stephen Dale avauspuheenvuorossaan ennustaessan big data -trendin kasvavan. Dalen esittämän arvion mukaan seuraavan 5 vuoden aikana luvassa on 800 %:n kasvu datamäärässä. Will Reilly (IBM) piti yrityspuheenvuoron big datasta ja totesi jo alkuun termin olevan sen verran uutuudenkarhea, että termin tarkka määritys on hakusessa. Tämän huomasi. … Lue loppuun

Online11: Kun avoin saatavuus ja avoin data yhdistetään

Vuonna 1992 perustettu Amsterdam University Press -kustantamo julkaisee yli 1400 nimekettä. Aihekenttään kuuluu humanistisen alan ja sosiaalistieteiden tutkimuksia. Jeroen Sondervan esitteli projektia, jossa kustantamo selvitettiin digitalisoitumisen ja avoimen datan tarjoamia mahdol­lisuuksia. Sondervanin esityksessä oli vastauksia joihinkin Boulderstonen esittämiin haasteisiin ja kysymyksiin. Nyt mentiin perinteisen e-julkaisukeskustelun tuolle puolen ja päästiin avaamaan mahdollisuuksia, joita digitalisoituminen antaa julkaisuille. … Lue loppuun

Online11: British Libraryn uusi rooli tieteellisessä viestinnässä

British Library (BL) on tehnyt paljon mielenkiintoista työtä bibliografisen metadatan jalostamisen saralla. Richard Boulderstone pohti esityksessään datan merkitystä tieteellisessä viestinnässä. Itsestäänselvyyshän on datan elintärkeys tutkimukselle. Kriittiseksi tekijäksi nousee sekä tutkimusdatan löydettävyys että arkistointimenetelmät. Datan täytyy löytyä helposti, olla käytettävissä uudelleen, olla linkitettävissä muihin tutkimuksiin ja toiminnan vaikuttavuuden pitäisi olla mitat­tavissa. Yhtenä haasteena on se, että … Lue loppuun

Online11: Tilastodatasta enemmän irti

Paul Harwood esitteli Journal Usage Statistics Portal (JUSP) -projektia, jossa tavoitteena on tar­jota yhden luukun palveluperiaatteella eri kustantajien toimittamien kausijulkaisujen käyttö­tilastoja. Samansukuiseksi palveluksi Harwood mainitsi meillä Suomessa kehitetyn ja käytetyn Haltin. JUSPin taustalla oli se lähtökohta, että impact factor on edelleen avainroolissa kun arvioidaan kausijulkaisun laatua ja käyttödata puolestaan vaikuttaa muun muassa hinnoittelumalleihin. Neu­votteluja käytäessä … Lue loppuun

Online11: Ja mobiili tulee

Henry Langseth antoi norjalaisen esimerkin akateemisen kirjaston mobilisoitumisesta. Hän kes­kittyi esityksessään The Whole World in Your Hands : An Academic Library Going Mobile – A Norwegian Experience yliopistonsa mobiiliprojektiin. Lähtökohtainen tilanne Norjassa: suurimmalla osalla kotitalouksista on laajakaista (8 taloutta 10 taloudesta) 54 %:lla on älypuhelimet, 4/5 myydystä mobiililaitteesta on älypuhelimia tilastojen mukaan kuitenkin viimeisen 12 … Lue loppuun