//
Juttuarkisto

RDF

This tag is associated with 5 posts

Pode-projekti: luettelodatan käytettävyyden parantamista

IFLA 2012 -konferenssin luettelointisessioissa nousi esiin tarve löytää käytännöllisiä tapoja laittaa luettelointia uusiksi ja integroitua osaksi muuta informaatioympäristöä eli raa’asti yleistäen kutakuinkin Internetiä. Näin esimerkiksi Rosa Maria Galvãon esityksessä (UNIMARC – Understanding the past to envision future). Tuohon tarpeeseen vastasi puolestaan Anne-Lena Westrum, joka esitteli norjalaista Pode-projektia. Projektissa tutkittiin uusia tapoja hyödyntää kirjastotietokannan metadataa. Miten … Lue loppuun

Online11: Ison-Britannian KAMut remontissa

Isossa-Britanniassa on tehty monenlaista määritystyötä datan tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Yksi näistä on Joint Information Systems Committeen (JISC) organisoima Resource Discovery Taskforce (RDTF) -työryhmä, joka on määritellyt suuntaviivoja, miten Ison-Britannian kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAMujen) infrastruktuuria tulisi kehittää. Työryhmän visiossa perusideana on se, että muistiorganisaatiot tulee tarjota helppo, joustava ja jatkuva pääsy sisältöihin ja palveluihin. Tärkeää on, … Lue loppuun

Avoimen datan julkaisemisesta

Avoimen dataan liittyviä kysymyksiä käsitellään kiinnostavasti sekä Richard Wallisin (The Data Publishing Three-Step) että Gavin Starksin blogikirjoituksessa (Data is not binary : Why open data requires credibility and transparency). Molemmat kirjoittajat nappaavat kiinni kysymykseen siitä, millä tavoin data tulisi julkaista avoimena ja mitä huomioitavaa julkaisemisessa on. Wallis yksinkertaistaa prosessin kolmeen vaiheeseen julkaise data avoimena muiden … Lue loppuun

RDFa verkkopalveluissa

Semanttisen webin saralla nouseva ilmiö on ReadWriteWebin mukaan RDFa:n (Resource Description Framework – in – attributes) hyödyntäminen verkkopalveluissa. RDFa on yksinkertaistettu versio RDF:sta (Resource Description Framework), jonka hyödyntämistä on hidastanut RDF:n monimutkainen käyttöönotettavuus. RDFa:ta käyttää muun muassa Facebook, Drupal ja Best Buy. Facebook hyödyntää RDFa:ta Open Graph Platform -alustassaan. Käyttötapa on hieman omanlaisensa, mikä ei … Lue loppuun

Ontologiaseminaari: järjestelmäasiaa, käytännön esimerkkejä

Maijala, Ere: Ontologiat : järjestelmänäkökulma Lähtökohtatilanne on se, että kirjastojärjestelmät eivät juurikaan tue RDF:ää tai OWL:ää. Resource Description Framework (RDF) kytkeytyy ontologioihin. Kyse on kuvailukehyksestä, joka määrittelee, kuinka kuvata webissä olevaa informaatiota. RDF määrittelee, kuinka kuvaillaan, ja kuvailukielenä on eXtensible Markup Language (XML). (World Wide Web Consortium julkaisee RDF- ja OWL-suositukset.) RDF:n syntaksi on samantapainen … Lue loppuun