//
Juttuarkisto

Archive for

OLE-projektin loppuraporttiluonnos kommentointikierrokselle

Open Library Environment (OLE) -projektin loppuraporttiluonnos on julkaistu kommentoitavaksi. Luonnos löytyy täältä: The Open Library Environment Project : Final Report (Draft) July 26, 2009.

NextLibrary 2009: Batt ”The land of informed bewilderment”

Chris Battin esitys löytyy SlideSharesta (The land of informed bewilderment). Esityksestä on blogannut Ritva Hokka-Ahti Kirjastolehden blogissa (Tiedon soturit Tanskassa – un-conference NextLibrary 2009). Batt aloitti räväkällä kysymyksellä: jos yleisiä kirjastoja ei vielä olisi, keksittäisiinkö ne? Vastausta kysymykseensä Batt hahmotteli esityksensä kuluessa. Batt pohti tulevaisuuden kirjastoja: mitkä ovat kirjastojen ainutlaatuiset ja kestävät roolit miten varmistetaan, … Lue loppuun

NextLibrary 2009: Weymann ”TING & integrated search”

Dansk Biblioteks Centerin (DBC) edustaja Bo Weymann esitteli TING-alustaa. Esitys on myös verkossa (www.slideshare.net/nextlibrary/bo-weymann-thing). Projektia esitellään myös sen kotisivulla: TING – Et nyt grundlag for bibliotekernes informationsformidling. Weymann määritteli alustan olevan muun muassa: tiedonjakelualusta (dissemination platform) dokumenttivarasto, datakaivo hakualusta. Weymann kuvailee TING:iä datakaivo-ilmauksella, joka yhdistää kirjastojen tarjoamat informaatioresurssit ja käyttäjien tuottaman datan. Kirjastot ja muut … Lue loppuun

NextLibrary 2009: Blowers ”InnoPLAYtion : libraries & learning in a creative economy”

Helene Blowersin esityksestä (Finding the Phoenix) on blogannut jo Krista Auvinen (Tuliaisia Next Library unConferencesta). Blowers pohti esityksessään digitalisoitumisen ja e-aineistojen vaikutusta kirjastoihin. Erilaisia lukulaitteita on tarjolla yhä enemmän ja mobiilit silloittavat digitaalista kuilua: erään tutkimuksen mukaan 60 % maailman ihmisistä käyttää kännyköitä ja ne ovat yhä tärkeämpi viestintäväline, jolle meidän pitäisi luoda palveluja (ITU: … Lue loppuun

NextLibrary 2009: Hjørringin kirjasto

Osallistuin Århusissa kesäkuussa järjestettyyn NextLibrary unConference 2009 -tapahtumaan. Tapahtuman kotisivut nextlibrary.net. Olin mukana vierailulla Hjørringin kirjastoon, jonka esittelykalvot löytyvät SlideSharesta: Hjørring Public Library Metropol. Kuvia on muun muassa Aaron Schmidtin Walking Paper -blogissa. Scandinavian Public Library Quarterly -lehden verkkoversiosta löytyy Børge Søndergaardin artikkeli kirjastosta (The red thread : New central library in Hjørring). Vanha kirjasto … Lue loppuun

Kirjastopäivät 2009: Kansallisen kirjastopolitiikan lähivuosien painoalueet

Hannu Sulin kertoi OPM:n näkemyksistä kirjastopolitiikan suhteen. Hän aloitti katsauksella kirjastoalan virstanpylväisiin. Vuoden 1928 kirjastolaissa määriteltiin, että kunnallisten kirjastojen on tarjottava kirjallisuutta ja henkilöstöpalveluja kansalaisille kansan sivistyksen kohottamiseksi ja itseopiskelun edistamiseksi. Vuoden 1961 kirjastolaki ja kattava valtionrahoitus loivat perustan nykyiselle kirjastoverkollemme. Tätä voi pitää kirjastojen kultakautena. Vuoden 1998 kirjastolaissa säädettiin kuntien tehtäväksi järjestää väestön tarvitsemat … Lue loppuun

Kirjastopäivät 2009: kirjastokonsepteista

Lämsä, Kari: Kirjasto 10 Muutamia faktoja erilaisia yhteistyökuvioita muun muassa musiikkiopistojen kanssa kävijöitä on kolme kertaa enemmän kuin Kiasmassa 60 % kirjaston käyttäjistä on 15 – 30 -vuotiaita 60 % kirjaston käyttäjistä on miehiä. Suurimmalla osalla (80 %) henkilökunnasta on kirjastoalan koulutus: tärkeänä pidetään sitä, että kehitystyö on kirjastovetoista. Palvelukonseptiin liittyviä juttuja: kympissä haluttiin muuttua … Lue loppuun

Kirjastopäivät 2009: MARC21 ja kansallinen yhteisluettelo

Kirjastopäivillä oli pari tietoiskua MARC21:stä. Kansalliskirjastosta formaattia esitteli Ulla Ikäheimo. Tietolinja 1/2009 käsitellään myös formaattia. Ulla Ikäheimo kertoi esityksessään myös kansallisesta yhteisluettelosta. Ikäheimo luetteli formaattivaihdon hyviksi puoliksi sen, että luettelointikäytäntöjä ja bibliografista kontrollia saataisiin yhdenmukaisemmaksi formaatti luo perustaa kirjastojen verkostoitumiselle formaatti on joustava, mukautuva MARC21:n myötä poimintaluettelointi kansainvälisistä tietokannoista helpottuu, mikä hyödyttänee eniten tieteellisiä kirjastoja. … Lue loppuun