//
Juttuarkisto

Archive for

Kokonaisarkkitehtuurityöstä museopuolella

Magdalena Laine-Zamojska ja Mikael Vakkari puhuivat kokonaisarkkitehtuurityöstä museoalalla (Adapting the IT-architecture of the museum sector to the Enterprise Architecture – the requirements and the expected results in different sized institutions). Taustalla on leikkisästi ilmaisten ns. museon ja tietokoneen välinen epäyhteensopivuus. Yhtenä vastauksena noille yhteensopivuusongelmille on kokonaisarkkitehtuurimenetelmä (enterprise architecture, EA). Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen kautta saadaan esille, kuinka … Lue loppuun

Rijksmuseumin vuosi – datan avausta ja tutkimusprojekteja

Alankomaiden Rijksmuseumilla on tänä vuonna painotuksena sekä avoin data että yhteistyöprojektit ja informaation vaihto muun muassa hollantilaisten yliopistojen kanssa. Geertje Jacobs keskittyi esityksessään Amsterdamin yliopiston semanttisen webin tutkimusryhmän kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Rijksmuseum on työskennellyt semanttisen webin parissa muun muassa Cultural Heritage Information Presentation (CHIP) -projektissa. Lopputuloksena yhteistyöstä on syntynyt annotaatiotyökalu ja Rijksmuseumin metadatan avaamisesta avoimena … Lue loppuun

SIP-Creator-mappaustyökalu

Delving-yrityksen edustaja Gerald de Jong esitteli CIDOC 2012 -konferenssissa yrityksen rakentamaa SIP-Creator-sovellusta. SIP on tässä tapauksessa lyhennys nimestä Submission Information Package. Sovellus on avoimen lähdekoodin työkalu datan mappaukseen formaatista toiseen. Tavoitteena yrityksellä on ollut helpottaa datanmuuntoprosesseja erityisesti Europeanaa silmällä pitäen: Europeanaan tuotavia metadatalähteitä on 170+ ja datanmuuntoprosesseja tehdään useista formaateista (kuten LIDO ja EAD) Europeanan … Lue loppuun

Kirjastojen ja museoiden yhteistyöstä

Päivän key note -puheen pitäjä oli Patrick Le Boeuf (Bibliothèque National de France). Otsikkonaan hänellä oli An example of library and museum cooperation : the FRBRoo conceptual model. Le Boeuf lähti liikkeelle pohtimalla hieman kirjastojen ja museoiden roolia. Molemmilla on tehtävänä on kulttuurisen perinnön säilyttäminen, ja jonkinlaiseksi perustavanlaatuiseksi eroksi Le Boeuf nosti organisaatioiden kokoelmat: kirjastoissa … Lue loppuun

Germanisches Nationalmuseumin semantointiprojektista

Georg Hohmann antoi tapauskuvauksen Germanisches Nationalmuseumin (GNM) semantointiprojektista eli verkkopalvelusta Objektkatalog der Sammlungen des Germanischen Nationalmuseums, jonka kautta loppukäyttäjän löydettävissä on 70 000 taide-esinettä ja esineitä kuvailevaa metadataa. Verkkopalvelussa hyödynnettiin linkitetyn datan (linked data) teknologioita, ja lähtökohtana oli Tim Berners-Leen 5 tähden asteikko. Asteikon idea on se, että mitä kattavammin verkkopalvelu täyttää Berners-Leen määrittelemät kriteerit … Lue loppuun

CIDOC 2012

Kesällä oli ilo olla Helsingissä CIDOC 2012 -konferenssissa. Konferenssin järjesti Center for Intercultural Documentation. Kyse on museo- ja arkistoalan organisaatiosta, joka keskittyy museo- ja arkistoalan dokumentointi- ja standardointikysymyksiin. Konferenssi oli noin viikon mittainen pläjäys asiaa, ja mukana oli noin parisataa osallistujaa eri puolilta maailmaa. Konferenssi oli kuin arkisto- ja museoalan IFLA. Itse olin mukana tiistaina … Lue loppuun

Kuali-säätiö ja JISC yhteistyöprojektiin: Global Open Knowledgebase, GOKb

Kuali-säätiö ja JISC ovat ilmoittaneet yhteistyökuviosta, jossa tarkoitus on parantaa sähköisten aineistojen datan saatavuutta. Projektin nimi on Global Open Knowledgebase (GOKb). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kuali OLE ja Joint Information Systems Committee (JISC) kehittävät kansainvälisen avoimen datavarannon, joka tarjoaa kirjastoille julkaisutietoja sähköisistä aineistoista. Tavoitteena on, että tietokanta helpottaisi tieteellisiä kirjastoja näiden kokoelmatyötä sähköisten aineistojen … Lue loppuun

Kungliga Biblioteket avaa yhteisluettelon kehittämisympäristöä

Joulukuussa Kungliga Biblioteket kirjoitti suunnitelmistaan vaihtaa Voyager: KB otti tavoitteekseen kehittää oma järjestelmänsä. Projekti on edennyt ja nyt Kungliga Biblioteket ilmoitti julkaisevansa avoimesti ohjelmistovarantoja, joita he käyttävät yhteisluettelon kehittämiseen. Avaaminen koskee tässä vaiheessa Libris XL -taustaosaa (katalogbackend) ja Kitin -luettelointisovellusta. Tarjolla ei ole vielä valmiita sovelluksia, sillä kehittämisprojekti on aluillaan. Tavaraa tuodaan tarjolle sitä mukaa … Lue loppuun

Uusi kirjastojärjestelmä -hankkeesta

Helsingin ja Lappeenrannan ELY-päivien purkaminen jatkuu. Tommi Jauhiainen esitteli Uusi kirjastojärjestelmä -hanketta. Pohjustukseksi aiheeseen Jauhiainen teki kiinnostavan katsauksen Kansalliskirjaston kirjastojärjestelmähistoriaan: 1974: tieteellisten kirjastojen atk-yksikkö TKAY perustettiin 1988: TKAY valitsi kirjastojärjestelmäksi Virginia Tech Library Systemsin eli VTLS:n järjestelmän 1989–1994: VTLS otettiin käyttöön 20 yliopistossa, varastokirjastossa, eduskunnan kirjastossa. Rahoituksen saamisesta kirjastojärjestelmän käyttöönottoon aikaa kului 3–8 vuotta 1997: … Lue loppuun

Kansallisesta metatietovarannosta

ELYn järjestelmäpäivissä Laila Heinemann ja Nina Hyvönen antoivat katsauksen, mitä tapahtuu metatietovarantoprojektin suhteen. Tavoitteena on edelleen muun muassa luoda metatiedon tuotannolle uusi keskitetty työskentely- ja toimintaympäristö tehostaa kuvailuprosessia kirjastoissa metatiedon esittäminen asiakkaille eri käyttöliittymissä. Hanke jakaantuu alahankkeisiin ja siihen kytkeytyy erilaisia muita projekteja. Taustalla vaikuttavat muun muassa UKJ (Uusi kirjastojärjestelmä), KDK (Kansallinen digitaalinen kirjasto), VIAF … Lue loppuun