//
Juttuarkisto

Archive for

Kirjastot, palvelut: Sæteren, Innovative strategies in larger public libraries in Europe

Liv Sæteren summaili yhteen eurooppalaisten yleisten kirjastojen muutospaineita ja tilannetta. Yhteistä näille kirjastoille on Sæteren mukaan se, että nämä ovat eturintamassa kokemassa muutoksia että erityisesti ulkopuoliset kyseenalaistavat kirjastojen perinteisen roolin. Tarvitaanko kirjastoja sellaisenaan? Aineistojen digitalisoituminen ja aineiston jakelu herättävät keskustelua ja arvioita kirjastojen tarpeen pienenemisestä, mutta Sæteren näkemyksen mukaan kirjastoja tullaan tarvitsemaan. Toiminta voi hakea … Lue loppuun

Kirjastot, palvelut: Shorley, UK Research Reserve : a shared service in the UK

Deborah Shorley esitteli valtion rahoittamaa United Kingdom Research Reserve (UKRR) -hanketta, jonka tarkoituksena on helpottaa yliopistokirjastoja pääsemään hallitusti eroon vähällä käytöllä olevista tieteellisistä aikakausjulkaisuista. Minun korvissani hanke kuulosti meidän Varastokirjastoltamme, sillä poikkeuksella, että isobritannialainen versio oli huomattavasti suppeamuotoisempi. Perusidea on se, että tietyn tieteellisen aikakausjulkaisun tiettyä numeroa säilyttää British Library Document Supply Center (BLDSC) ja … Lue loppuun

Edunvalvonta: kirjastot ja kirjastoseurat: Hall & Brazier, Implementing a coordinated and strategic approach to Library and Information Science research

Esityksen abstrakti: Hazel Hall & Caroline Brazier, Implementing a coordinated and strategic approach to Library and Information Science research : the work of the UK Library and Information Science Research Coalition Esityksessä käytiin läpi, mitä Isossa-Britanniassa on tehty kirjastoalan tutkimuksen kehittämiseksi. Koettiin, että on tarvetta rakenteille, jotka mahdollistavat kirjastoalan tutkimuksen organisoitumisen, yhteistyön ja strategisen otteen … Lue loppuun

Edunvalvonta: kirjastot ja kirjastoseurat: Hutley, Creating a national voice for Australian libraries

Esityksen abstrakti: Sue Hutley, Creating a national voice for Australian libraries Hutley esitteli Australian kirjastoseuran (Australian library and information association, ALIA) kolmivuotista lobbaus- ja edunvalvontasuunnitelmaa ja millaisin toimenpitein australialaiskirjastojen näkyvyyttä on pyritty parantamaan. Painopisteessä ovat muun muassa tilastot ja markkinointi. Edunvalvontaprojekti päättyy 2012. Sikäläistä kirjastoseuratilannetta kuvaa se, että 22 miljoonan asukkaan valtiossa kirjastoseuroja on yli … Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Nandzik, CONTENTUS – Towards Semantic Multimedia Libraries

Esityksen abstrakti: Jan Nandzik, CONTENTUS – Towards Semantic Multimedia Libraries CONTENTUS on tutkimus- ja teknologiaprojekti, jota vetää Saksan kansalliskirjasto. Projektin tavoitteena on tarjota välineitä, joiden avulla voidaan hyödyntää verkossa useiden kulttuurikokoelmien tarjontaa. Projektissa pyritään hyödyntämään semanttisen webin tarjoamia mahdollisuuksia ja avaamaan aineistoja semanttiselle haulle. Lopputuloksena syntyy infrastruktuuri, jonka avulla kulttuuriorganisaatiot voivat tehostaa muun muassa sähköisten … Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Vatant, Porting library vocabularies to the Semantic Web, and back

Esityksen abstrakti: Bernard Vatant, Porting library vocabularies to the Semantic Web, and back : A win-win round trip Vatantin pääväittämä: sanastojen rooli on kriittinen kirjastojen ja webin suhteessa. Semanttisen webin periaatteet ovat lähempänä kirjastotiedettä kuin alkuaikojen web, joka painottui informaatiolähteiden saatavuuteen URL-osoitteiden välityksellä. Semanttinen web keskittyy identifioimaan sitä, mistä informaatioresurssissa on kyse. Erilaiset sanastot ovat … Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Dunsire & Willer, Initiatives to make standard library metadata models and structures available to the Semantic Web

Esityksen abstrakti: Gordon Dunsire ja Mirna Willer, Initiatives to make standard library metadata models and structures available to the Semantic Web Dunsire esitteli hankkeita, joissa kirjastojen metadatamalleja, rakenteita ja sanastoja tehdään saataviksi ja helpotetaan näiden hyödyntämistä semanttisessa webissä. IFLA:n luettelointityöryhmä (cataloguing section) on muun muassa sopinut seuraavista toimista IFLA:n standardien ja työkalujen työstäminen toimimaan yhä … Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Wallis, The Semantic Web and Libraries : A Linked Data Journey

Esityksen diat: Richard Wallis, The Semantic Web and Libraries : A Linked Data Journey Talis-yhtiön puhemies Richard Wallis puhui semanttisesta webistä ja mitä se voi tarkoittaa kirjastoille. Eräs semanttisen webin puolella toimiva yritys, jossa Talis on mukana, on uberclic.org. Uberclic.org on palvelu, joka keskittää useiden eri datalähteiden sisältöjä. Yhden palvelun kautta on haettavissa dataa eri … Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Karhula, Controversies of the new information environment

Karhula kävi esityksessään läpi uuden informaatioympäristön uhkia. Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data: Svensson, Jahns, PDF, CSV, RSS and other Acronyms

Esityksen abstrakti: Lars G. Svensson, Yvonne Jahns: PDF, CSV, RSS and other Acronyms: Redefining the Bibliographic Services in the German National Library Saksan kansalliskirjasto siirsi tammikuussa 2010 palvelujaan yhä enemmän verkkoon: kansalliskirjasto korvasi kansallisbibliografiansa paperi- ja CD-ROM-version verkon kautta saatavilla olevalla versiolla (Katalog der Deutschen Nationalbibliothek). Tavoitteena on kehittää verkon kautta saatavilla olevaan kansallisbibliografiaan erilaisia … Lue loppuun