//
Juttuarkisto

Archive for

Online11: Datan avausta ja semantointia

Isossa-Britanniassa on avoin data -liikkeen myötä kasvanut paine lisätä julkisin varoin tuotetun datan hyödynnettävyyttä. British Libraryn (BL) edustaja Neil Wilson heitti McKinsey Global Institute arvion, jonka mukaan Euroopan valtioiden julkiset sektorit voivat saada datansa avaamisesta vuositasolla lisäarvoa 250 biljoonaa puntaa (Henke et al. 2011, 65). Metadatansa avaamisella BL halusi siirtyä teoriasta käytäntöön. Tavoitteena kirjastolla oli … Lue loppuun

Online11: Semanttinen web, linkitetty data

Siinä missä IBM on pitänyt esillä big data -ajattelua, on Talis-yritys toiminut aktiivisesti semanttisen webin puolella. Taliksen edustajan Richard Wallisin vetämässä sessiossa pyrittiin hahmottamaan, miten linkitetty data ja semanttinen web voivat vastata big data -aikakauden haasteisiin. Wallis availi osaltaan, mitä big data tarkoittaa. Dataa syntyy nyt kutakuinkin 1,8 zettatavua (zettabytes). Vuonna 2015 dataa ennustetaan syntyvän … Lue loppuun

Online11: Big data

Big data -sessiota pohjusti jo ensimmäisenä päivänä konferenssin pj Stephen Dale avauspuheenvuorossaan ennustaessan big data -trendin kasvavan. Dalen esittämän arvion mukaan seuraavan 5 vuoden aikana luvassa on 800 %:n kasvu datamäärässä. Will Reilly (IBM) piti yrityspuheenvuoron big datasta ja totesi jo alkuun termin olevan sen verran uutuudenkarhea, että termin tarkka määritys on hakusessa. Tämän huomasi. … Lue loppuun

Online11: Kun avoin saatavuus ja avoin data yhdistetään

Vuonna 1992 perustettu Amsterdam University Press -kustantamo julkaisee yli 1400 nimekettä. Aihekenttään kuuluu humanistisen alan ja sosiaalistieteiden tutkimuksia. Jeroen Sondervan esitteli projektia, jossa kustantamo selvitettiin digitalisoitumisen ja avoimen datan tarjoamia mahdol­lisuuksia. Sondervanin esityksessä oli vastauksia joihinkin Boulderstonen esittämiin haasteisiin ja kysymyksiin. Nyt mentiin perinteisen e-julkaisukeskustelun tuolle puolen ja päästiin avaamaan mahdollisuuksia, joita digitalisoituminen antaa julkaisuille. … Lue loppuun

Online11: British Libraryn uusi rooli tieteellisessä viestinnässä

British Library (BL) on tehnyt paljon mielenkiintoista työtä bibliografisen metadatan jalostamisen saralla. Richard Boulderstone pohti esityksessään datan merkitystä tieteellisessä viestinnässä. Itsestäänselvyyshän on datan elintärkeys tutkimukselle. Kriittiseksi tekijäksi nousee sekä tutkimusdatan löydettävyys että arkistointimenetelmät. Datan täytyy löytyä helposti, olla käytettävissä uudelleen, olla linkitettävissä muihin tutkimuksiin ja toiminnan vaikuttavuuden pitäisi olla mitat­tavissa. Yhtenä haasteena on se, että … Lue loppuun

Online11: Tilastodatasta enemmän irti

Paul Harwood esitteli Journal Usage Statistics Portal (JUSP) -projektia, jossa tavoitteena on tar­jota yhden luukun palveluperiaatteella eri kustantajien toimittamien kausijulkaisujen käyttö­tilastoja. Samansukuiseksi palveluksi Harwood mainitsi meillä Suomessa kehitetyn ja käytetyn Haltin. JUSPin taustalla oli se lähtökohta, että impact factor on edelleen avainroolissa kun arvioidaan kausijulkaisun laatua ja käyttödata puolestaan vaikuttaa muun muassa hinnoittelumalleihin. Neu­votteluja käytäessä … Lue loppuun

Ruotsin yhteisluetteloprojektista kuuluu: Ny katalog

”Vi får allt större mängder data och högre krav på flexibilitet vad gäller format gör att vi idag står inför långt större utmaningar än Voyager klarar av att hantera. Även om vi genom åren kunnat omgärda systemet med lager på lager av egenutvecklad funktionalitet är själva kärnan, Voyager, idag hopplöst förlegad. Det betyder å andra sidan att många ”backend-komponenter” inte kommer att behöva bytas ut. Ett annat intressant område är möjligheten att kunna skapa specialsydda gränssnitt för olika situationer och materialtyper. Vi ersätter således inte Voyager med något likadant, vi bygger något bättre.” Lue loppuun

Online11: Ja mobiili tulee

Henry Langseth antoi norjalaisen esimerkin akateemisen kirjaston mobilisoitumisesta. Hän kes­kittyi esityksessään The Whole World in Your Hands : An Academic Library Going Mobile – A Norwegian Experience yliopistonsa mobiiliprojektiin. Lähtökohtainen tilanne Norjassa: suurimmalla osalla kotitalouksista on laajakaista (8 taloutta 10 taloudesta) 54 %:lla on älypuhelimet, 4/5 myydystä mobiililaitteesta on älypuhelimia tilastojen mukaan kuitenkin viimeisen 12 … Lue loppuun

Online11: Mobiili tuli jo, osa 2

John Barnes pohti esityksessään Designing for Mobile : What You Need to Know kulutustottu­musten suhdetta teknologian kehitykseen. Hän arvioi, että parin vuoden sisään mobiililaitteet vie­vät pc:n aseman yleisimpänä välineenä käyttää webiä. Sisältöjen ja niiden käyttämisen merkitys kasvaa ja tällä informaation kuluttamisella on vaikutuksensa teknologian, kuten muun muassa näyttöjen kehitykseen. Näyttöjen tarkkuus kasvaa, näyttöjen koko kasvaa … Lue loppuun

Online11: Mobiili tuli jo, osa 1

Sessiosta on blogannut osuvasti Päivi Jokitalo (Ubiikki mobiili, Löykkiön kirjastossa tapahtuu). Tilaisuuden järjestelytoimikunnan pj Stephen Dalen mukaan mobilisoitumisen avainasioita on sovellusten merki­tyksen kasvu eli mobiilipalveluita tullaan käyttämään yhä enemmän erilaisten pikkusovellusten välityksellä. Toinen avainasia on käyttäjälähtöisyys (edelleenkin). Paul Golding havainnollisti esityksessään Tour of the Mobile Ecosystem mobilisoitumiskehitystä. Palvelujen käyttö mobiililaitteiden kautta yleistyy nopeasti. Mobiililaitteiden ja -sovellusten … Lue loppuun