//
Juttuarkisto

aineistot

This category contains 6 posts

Online11: Kun avoin saatavuus ja avoin data yhdistetään

Vuonna 1992 perustettu Amsterdam University Press -kustantamo julkaisee yli 1400 nimekettä. Aihekenttään kuuluu humanistisen alan ja sosiaalistieteiden tutkimuksia. Jeroen Sondervan esitteli projektia, jossa kustantamo selvitettiin digitalisoitumisen ja avoimen datan tarjoamia mahdol­lisuuksia. Sondervanin esityksessä oli vastauksia joihinkin Boulderstonen esittämiin haasteisiin ja kysymyksiin. Nyt mentiin perinteisen e-julkaisukeskustelun tuolle puolen ja päästiin avaamaan mahdollisuuksia, joita digitalisoituminen antaa julkaisuille. … Lue loppuun

Online11: British Libraryn uusi rooli tieteellisessä viestinnässä

British Library (BL) on tehnyt paljon mielenkiintoista työtä bibliografisen metadatan jalostamisen saralla. Richard Boulderstone pohti esityksessään datan merkitystä tieteellisessä viestinnässä. Itsestäänselvyyshän on datan elintärkeys tutkimukselle. Kriittiseksi tekijäksi nousee sekä tutkimusdatan löydettävyys että arkistointimenetelmät. Datan täytyy löytyä helposti, olla käytettävissä uudelleen, olla linkitettävissä muihin tutkimuksiin ja toiminnan vaikuttavuuden pitäisi olla mitat­tavissa. Yhtenä haasteena on se, että … Lue loppuun

Online11: Tilastodatasta enemmän irti

Paul Harwood esitteli Journal Usage Statistics Portal (JUSP) -projektia, jossa tavoitteena on tar­jota yhden luukun palveluperiaatteella eri kustantajien toimittamien kausijulkaisujen käyttö­tilastoja. Samansukuiseksi palveluksi Harwood mainitsi meillä Suomessa kehitetyn ja käytetyn Haltin. JUSPin taustalla oli se lähtökohta, että impact factor on edelleen avainroolissa kun arvioidaan kausijulkaisun laatua ja käyttödata puolestaan vaikuttaa muun muassa hinnoittelumalleihin. Neu­votteluja käytäessä … Lue loppuun

Kriittisessä tilassa : digitalisoituminen, lukeminen

Kriittisessä tilassa -päivässä puhui myös kansalliskirjaston johtaja Kai Ekholm, jonka otsikkona oli Kuka pelkää e-kirjaa. Ekholm kävi mainiosti läpi lukemisen tulevaisuutta. E-kirja on osaksi määrittelykysymys: puhutaanko lukulaitteesta, maksullisesta sähkökirjasta vai maksuttomasta verkkoaineistosta. Nyt puhe on sähköisistä sisällöistä. E-kirja-keskusteluiden taustalla on kaksi ristiriitaista ilmiötä. Toisaalta on “sähkökirja tulee ja vie perinteiset kirjat meiltä pois” -diskurssi. Toisaalta … Lue loppuun

Järjestelmät, sisällönkuvailu, data : Shulman ”Words … will not stay in place: cataloging and sharing image collections”

Esityksen abstrakti: James Shulman, Words … will not stay in place: cataloging and sharing image collections. Shulmanin esitys oli puolustuspuhe sisällönkuvailulle. Shulman esitteli  Andrew W. Mellon -säätiön perustamaa ARTstor-palvelua. Kyse on kuvapalvelusta, joka sisältää noin 1,1 miljoonaa kuvaa 190 kuvakokoelmasta (6/2010). Toiminta käynnistyi kuvakirjastopalveluna, mutta palvelussa haluttiin hyödyntää verkostoa, joka syntyi palvelua käyttävistä yliopistoista ja … Lue loppuun

Maakuntien asiantuntijaryhmän tapaaminen: Turun e-kirjahanke

Aija Laine kertoi Turun ja Helsingin kaupunginkirjaston sähkökirjahankkeesta, jossa selvitellään, mitä sähkökirjat voivat tarkoittaa kirjastoille ja miten sähkökirjat voitaisiin tuoda osaksi kirjastotoimintaa. Kirjaston asiakkaille halutaan tarjota mahdollisuus tutustua uuteen teknologiaan. OPM:n rahoittamassa hankkeessa on tavoitteena kehittää malli, jonka avulla sähköisten aineistojen ja laitteiden käyttöönotto yleisissä kirjastoissa menee vieläkin sujuvammin. Lopputuotoksena syntyy muun muassa ohjeistusta ja … Lue loppuun